ความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นล่าสุดของลูกค้าที่มีต่อร้าน

คะแนนจากแบบสอบถาม

Rank Grade AA+ เฉลี่ยจาก 2 คน
  • คุณภาพของสินค้า10
  • ความรวดเร็วในการจัดส่ง10
  • การบริการ/อัธยาศัย10
  • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน10

รางวัลที่ได้รับ

4 ยอดขาย Lv 4/9
4 จำนวนคนเข้าร้าน Lv 4/9
1 จำนวนลูกค้า Lv 1/9